Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2014. годину

  1. 09.07.2014. Bаздушни медицински транспорт  Фочa – Бањалукa
  2. 16.07.2014. Ваздушни медицински транспорт  Фоча – Бањалука
  3. 12.09.2014. Ваздушни медицински транспорт  Бањалука – Бијељина
  4. 13.09.2014. Ваздушни медицински транспорт  Требиње – Бањалука
  5. 30.09.2014. Ваздушни медицински транспорт Подгорица – Бањалука
  6. 12.12.2014. Ваздушни медицински транспорт  Љубиње – Бањалука
  7. 22.12.2014. Ваздушни медицински транспорт  Бањалука – Београд
  8. 27.12.2014. Ваздушни медицински транспорт  Романија – Источно Сарајево