Евиденција о извршеним медицинским евакуацијама у току поплава у региону 2014. године

1.  15.05.2014. Превежено 14 пацијената у току поплава у региону.

2.  16.05.2014. Превежено 15 пацијената у току поплава у региону.

3.  17.05.2014. Превежено 28 пацијената у току поплава у региону.

4.  18.05.2014. Превежено 6 пацијената у току поплава у региону.

6.  20.05.2014. Превежено 2 пацијената у току поплава у региону.