Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2023. годину

 1. 13.01.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 2. 25.01.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 3. 14.02.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бијељина
 4. 14.02.2023. Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Бања Лука
 5. 14.02.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бијељина
 6. 15.02.2023. Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Бања Лука
 7. 16.02.2023. Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Бања Лука
 8. 16.02.2023. Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Београд
 9. 18.02.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 10. 13.03.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Београд
 11. 19.03.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 12. 21.03.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука