Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2023. годину

 1. 13.01.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 2. 25.01.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 3. 14.02.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бијељина
 4. 14.02.2023. Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Бања Лука
 5. 14.02.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бијељина
 6. 15.02.2023. Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Бања Лука
 7. 16.02.2023. Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Бања Лука
 8. 16.02.2023. Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Београд
 9. 18.02.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 10. 13.03.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Београд
 11. 19.03.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 12. 21.03.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 13. 30.03.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 14. 30.03.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Требиње
 15. 31.03.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 16. 02.04.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 17. 06.04.2023. Ваздушни медицински транспорт Београд – Требиње
 18. 11.04.2023. Ваздушни медицински транспорт Фоча – Бања Лука
 19. 15.05.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 20. 19.05.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бијељина
 21. 25.05.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 22. 25.05.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 23. 29.05.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 24. 03.06.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 25. 09.06.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 26. 13.06.2023. Ваздушни медицински транспорт Ријека – Бања Лука
 27. 17.06.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 28. 18.06.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 29. 18.06.2023. Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Вања Лука
 30. 20.06.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 31. 20.06.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 32. 26.06.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 33. 29.06.2023. Ваздушни медицински транспорт Тузла – Београд
 34. 30.06.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 35. 30.06.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 36. 05.07.2023. Ваздушни медицински транспорт Сплит – Источно Сарајево
 37. 05.07.2023. Баздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 38. 08.07.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 39. 24.07.2023. Ваздушни медицински транспорт Фоча – Београд
 40. 27.07.2023. Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Београд
 41. 27.07.2023. Ваздушни медицински транспорт Фоча – Бања Лука
 42. 03.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 43. 03.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Рудо 
 44. 07.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 45. 08.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Фоча – Бања Лука
 46. 14.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Фоча – Београд
 47. 14.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Фоча – Београд
 48. 16.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Фоча – Подгорица
 49. 18.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Београд
 50. 19.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Марибор
 51. 20.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 52. 21.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 53. 22.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Београд
 54. 22.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бијељина
 55. 22.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 56. 25.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Фоча – Бања Лука
 57. 28.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 58. 31.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Београд
 59. 01.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бијељина
 60. 01.08.2023. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бијељина