Евиденција о извршеним медицинским евакуацијама

Евиденција о извршеним медицинским евакуацијама у току снјежних непогода у региону у периоду од 31.01. 2012.-23.02.2012. године

Евиденција о извршеним медицинским евакуацијама у току поплава у региону 2014. године

Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2014. годину

Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2015. годину

Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2016. годину

Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2017. годину

Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2018. годину

Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2019. годину

Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2020. годину

Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2021. годину

Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2022. годину

Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2023. годину

Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2024. годину.