Свим потенцијалним понуђачима у поступаку јавне набавке робе – рачунарске опреме за потребе хеликоптерског сервиса републике српске

Свим потенцијалним понуђачима у поступаку јавне набавке робе – рачунарске опреме за потребе хеликоптерског сервиса републике српске можете презети овдје.