Закљуцак о наставку конкурентског поступка јавне набавке робе-рацунарске опреме за потребе хеликоптерског сервиса републике српска

Закљуцак о наставку конкурентског поступка јавне набавке робе-рацунарске опреме за потребе хеликоптерског сервиса републике српска можете преузети овдје.